Suche Heute Live
Ligat ha'Al

Israelischer Meister

Mannschaft
2022Maccabi HaifaMaccabi Haifa(14.)
2021Maccabi HaifaMaccabi Haifa(13.)
2020Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(24.)
2019Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(23.)
2018Hapoel Be'er ShevaHapoel Be'er Sheva(5.)
2017Hapoel Be'er ShevaHapoel Be'er Sheva(4.)
2016Hapoel Be'er ShevaHapoel Be'er Sheva(3.)
2015Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(22.)
2014Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(21.)
2013Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(20.)
2012Ironi Kiryat ShmonaIroni Kiryat Shmona(1.)
2011Maccabi HaifaMaccabi Haifa(12.)
2010Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(14.)
2009Maccabi HaifaMaccabi Haifa(11.)
2008Beitar JerusalemBeitar Jerusalem(6.)
2007Beitar JerusalemBeitar Jerusalem(5.)
2006Maccabi HaifaMaccabi Haifa(10.)
2005Maccabi HaifaMaccabi Haifa(9.)
2004Maccabi HaifaMaccabi Haifa(8.)
2003Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(19.)
2002Maccabi HaifaMaccabi Haifa(7.)
2001Maccabi HaifaMaccabi Haifa(6.)
2000Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(13.)
1999Hapoel HaifaHapoel Haifa(1.)
1998Beitar JerusalemBeitar Jerusalem(4.)
1997Beitar JerusalemBeitar Jerusalem(3.)
1996Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(18.)
1995Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(17.)
1994Maccabi HaifaMaccabi Haifa(5.)
1993Beitar JerusalemBeitar Jerusalem(2.)
1992Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(16.)
1991Maccabi HaifaMaccabi Haifa(4.)
1990Bnei Yehuda Tel AvivBnei Yehuda Tel Aviv(1.)
1989Maccabi HaifaMaccabi Haifa(3.)
1988Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(12.)
1987Beitar JerusalemBeitar Jerusalem(1.)
1986Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(11.)
1985Maccabi HaifaMaccabi Haifa(2.)
1984Maccabi HaifaMaccabi Haifa(1.)
1983Maccabi NetanyaMaccabi Netanya(5.)
1982Hapoel Kfar SabaHapoel Kfar Saba(1.)
1981Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(10.)
1980Maccabi NetanyaMaccabi Netanya(4.)
1979Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(15.)
1978Maccabi NetanyaMaccabi Netanya(3.)
1977Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(14.)
1976Hapoel Be'er ShevaHapoel Be'er Sheva(2.)
1975Hapoel Be'er ShevaHapoel Be'er Sheva(1.)
1974Maccabi NetanyaMaccabi Netanya(2.)
1973Hakoah Ramat GanHakoah Ramat Gan(2.)
1972Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(13.)
1971Maccabi NetanyaMaccabi Netanya(1.)
1970Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(12.)
1969Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(9.)
1968Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(11.)
1967Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(10.)
1966Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(8.)
1965Hakoah Ramat GanHakoah Ramat Gan(1.)
1964Hapoel Ramat GanHapoel Ramat Gan(1.)
1963Hapoel Petach-TikvaHapoel Petach-Tikva(6.)
1962Hapoel Petach-TikvaHapoel Petach-Tikva(5.)
1961Hapoel Petach-TikvaHapoel Petach-Tikva(4.)
1960Hapoel Petach-TikvaHapoel Petach-Tikva(3.)
1959Hapoel Petach-TikvaHapoel Petach-Tikva(2.)
1958Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(9.)
1957Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(7.)
1956Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(8.)
1955Hapoel Petach-TikvaHapoel Petach-Tikva(1.)
1954Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(7.)
1952Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(6.)
1950Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(5.)
1947Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(4.)
1943Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(6.)
1941Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(3.)
1940Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(5.)
1939Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(2.)
1938Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(4.)
1937Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv(1.)
1936Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(3.)
1935Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(2.)
1934Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv(1.)
1932British PoliceBritish Police(1.)
Wer ist aktueller Ligat-ha'Al-Titelträger?
Maccabi Haifa gewann in der Saison 2022 Playoffs zum 14. Mal den Ligat-ha'Al-Titel (Israelischer Meister).
Wer ist Ligat-ha'Al-Rekordsieger?
Maccabi Tel Aviv ist mit 24 Ligat-ha'Al-Titeln Rekordsieger.