Anzeige

Honduranischer Meister

Mannschaft
1999OlimpiaOlimpia(14.)
1997OlimpiaOlimpia(13.)
1996OlimpiaOlimpia(12.)
1995VictoriaVictoria(1.)
1994Real EspañaReal España(7.)
1993OlimpiaOlimpia(11.)
1992MotaguaMotagua(5.)
1991Real EspañaReal España(6.)
1990OlimpiaOlimpia(10.)
1989Real EspañaReal España(5.)
1988OlimpiaOlimpia(9.)
1987OlimpiaOlimpia(8.)
1986MarathónMarathón(2.)
1985OlimpiaOlimpia(7.)
1984VidaVida(2.)
1983OlimpiaOlimpia(6.)
1982VidaVida(1.)
1981Real EspañaReal España(4.)
1980MarathónMarathón(1.)
1979MotaguaMotagua(4.)
1978OlimpiaOlimpia(5.)
1977Real EspañaReal España(3.)
1976Real EspañaReal España(2.)
1974Real EspañaReal España(1.)
1973MotaguaMotagua(3.)
1972OlimpiaOlimpia(4.)
1971MotaguaMotagua(2.)
1970OlimpiaOlimpia(3.)
1969MotaguaMotagua(1.)
1968OlimpiaOlimpia(2.)
1967OlimpiaOlimpia(1.)
1966PlatensePlatense(1.)
1997/1998 AperturaMotaguaMotagua(6.)
1997/1998 ClausuraMotaguaMotagua(7.)
1999/2000 AperturaMotaguaMotagua(8.)
1999/2000 ClausuraMotaguaMotagua(9.)
2000/2001 AperturaOlimpiaOlimpia(15.)
2000/2001 ClausuraPlatensePlatense(2.)
2001/2002 AperturaMotaguaMotagua(10.)
2001/2002 ClausuraMarathónMarathón(3.)
2002/2003 AperturaOlimpiaOlimpia(16.)
2002/2003 ClausuraMarathónMarathón(4.)
2003/2004 AperturaReal EspañaReal España(8.)
2003/2004 ClausuraOlimpiaOlimpia(17.)
2004/2005 AperturaMarathónMarathón(5.)
2004/2005 ClausuraOlimpiaOlimpia(18.)
2005/2006 AperturaOlimpiaOlimpia(19.)
2005/2006 ClausuraOlimpiaOlimpia(20.)
2006/2007 AperturaMotaguaMotagua(11.)
2006/2007 ClausuraReal EspañaReal España(9.)
2007/2008 AperturaMarathónMarathón(6.)
2007/2008 ClausuraOlimpiaOlimpia(21.)
2008/2009 AperturaMarathónMarathón(7.)
2008/2009 ClausuraOlimpiaOlimpia(22.)
2009/2010 AperturaMarathónMarathón(8.)
2009/2010 ClausuraOlimpiaOlimpia(23.)
2010/2011 AperturaReal EspañaReal España(10.)
2010/2011 ClausuraMotaguaMotagua(12.)
2011/2012 AperturaOlimpiaOlimpia(24.)
2011/2012 ClausuraOlimpiaOlimpia(25.)
2012/2013 AperturaOlimpiaOlimpia(26.)
2012/2013 ClausuraOlimpiaOlimpia(27.)
2013/2014 AperturaReal EspañaReal España(11.)
2013/2014 ClausuraOlimpiaOlimpia(28.)
2014/2015 AperturaMotaguaMotagua(13.)
2014/2015 ClausuraOlimpiaOlimpia(29.)
2015/2016 AperturaHonduras ProgresoHonduras Progreso(1.)
2015/2016 ClausuraOlimpiaOlimpia(30.)
2016/2017 AperturaMotaguaMotagua(14.)
2016/2017 ClausuraMotaguaMotagua(15.)
2017/2018 AperturaReal EspañaReal España(12.)
2017/2018 ClausuraMarathónMarathón(9.)
2018/2019 AperturaMotaguaMotagua(16.)
2018/2019 ClausuraMotaguaMotagua(17.)
2019/2020 AperturaOlimpiaOlimpia(31.)
2020/2021 AperturaOlimpiaOlimpia(32.)
Wer ist aktueller Liga-Nacional-Titelträger?
Olimpia gewann das Liga-Nacional-Finale der Saison 2020/2021 Apertura Playoffs.
Wer ist Liga-Nacional-Rekordsieger?
Olimpia ist mit 32 Liga-Nacional-Titeln Rekordsieger.
Liga Nacional Liga Nacional
Anzeige
Anzeige