Heute Live
WM
Finale
01.09.2021 01:30
Kanada
Kanada
3
0
2
0
1
Kanada
USA
USA
USA
2
2
0
0
0